Loading...
Zákaznický servis

Marie Vašáková & Kateřina Veselská
Vám jsou k dispozici od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Technická podpora

Ing. Vojtěch Dědic Vám je
k dispozici od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná z polypropylenu, disponující homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou vysokou teplotní odolností do 95°C. Základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.
RV Systém
  • 100% recyklovatelné
  • Odolnost do 60°C

Odolává naročným podmínkám

RV-Systém OSMA® je moderní, vyspělý systém šachtových komponentů, určený pro výstavbu revizních kanalizačních šachet a vpustí v náročných podmínkách. Byl navržen a vyvinut podle nejnovějších poznatků z oboru mechaniky plastů, na základě požadavků stavitelů a provozovatelů inženýrských sítí.

Vysoká teplotní a chemická odolnost, nízké riziko zanášení

Mezi termoplastickými surovinami zaujímá polypropylen (PP) mimořádné místo vzhledem ke své vysoké teplotní a chemické odolnosti a výjimečné hoževnatosti. Díky své výborné zpracovatelnosti může být z této suroviny vyrobeno šachtové dno s dokonale hladkou vnitřní stěnou, která snadno odolává otěru, zanášení i vnějším tlakům zeminy. Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) je považován za vyspělou a léty prověřenou surovinu. Výsledkem jsou šachtové trouby a teleskopy s vnitřní stěnou, odolnou vůči abrazi a houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem materiálům, běžně používaným pro obsyp a hutnění.

Vysoká pevnost, schopnost čelit kolovým tlakům

Předností šachtových den jsou zesílené žebrované stěny, odolávající tlaku zeminy. Systém pružného spoje šachtové trouby a teleskopického nástavce, opatřeného různými litinovými poklopy, snadno čelí kolovým tlakům až 400 kN.

Dokonalá těsnost spoje, nízké riziko zanášení

Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku až 0,5 bar zajišťuje vícebřitý těsnící element, vyrobený z odolného kaučuku. Element, který je opatřen stíracím, vymezovacím, upevňovacím a vlastním těsnícím břitem, je uložen ve specielně tvarované komoře hrdla. Celek pak zajišťuje dokonalou těsnost spoje i při deformaci, či vychýlení potrubí.

Číst více

Snadná inspekce, hloubka šachty až 4 metry

RV-Systém OSMA® je kompletní systém prvků, umožňujících výstavbu šachet různé hloubky, s možností dodatečného připojování nových větví kanalizace a možností napojení na různé kanalizační systémy.

100% recyklovatelnost

Při výrobě, manipulaci a montáži plastových šachet RV-Systém OSMA® se vzhledem k jejich nízké hmotnosti spotřebuje méně energie, vyprodukuje méně CO2 a montáž probíhá rychleji, ve srovnání s betonovými či zděnými systémy. Celý systém je navíc plně přepracovatelný, čímž splňuje přísná ekologická kritéria.

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám 
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Naše produkty KG-Systém (PVC)® jsou vyráběny ve třídách SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® pak ve třídě SN 8 (měřením v certifikovaných zkušebnách potvrzeny hodnoty vyšší než SN 10) a MAGNACOR ve třídě SN8.

Těsnění systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

„Uložení v oblasti spodní vody jen tehdy, pokud je zajištěno, aby nemohlo dojít k přemístění a přesunutí materiálu násypu (např. zabetonování do filtrační vrstvy drobného štěrku)".

„Při pracích v oblasti spodní vody je třeba se zajistit, aby opěrná vrstva uložení byla během realizace stavby bez obsahu vody."

„Zónu potrubí je třeba chránit proti každé předvídatelné změně nosnosti, stability nebo lože, kdy tato změna může být vyvolána: např. působením spodní vody".

V případě pochybností o vhodnosti uložení kanalizačního potrubí nás kontaktujte a my provedeme statický výpočet.

Máme k dispozici protokol zkoušek výrobce těsnících kroužků firmy M.O.L. o „těsnosti při vnějším přetlaku" (ze dne 14.07.2004). Zde byla provedena zkouška proti působení vnějšího tlaku ve výši 0,5 baru (5m vodního sloupce).

Ne. Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

Ne. Není dovoleno potrubí dešťové a splaškové vody uvnitř budovy svádět dohromady. Potrubí se smějí převést do společného potrubí teprve vně budov (pokud možno blízko připojovacího kanálu na hranici pozemku).

Výjimka se stane platnou, pokud se jedná o hraniční zástavbu, pak je přípustné i svedení potrubí dešťové a splaškové vody dohromady uvnitř budovy.

Uložení trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Máte-li jakýkoliv dotaz
nebo zájem o tento systém,
kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Přečtěte si argumenty
proč investovat
do plastového potrubí.

Proč plastové potrubí

Neorientujete se?
Prohlédněte si
porovnání.

Porovnání produktových řad
Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Kliknutím na tlačítko 'Dozvědět se více' zjistíte, jak s těmito údaji nakládáme. Dozvědět se více