Loading...
Zákaznický servis

Marie Vašáková & Kateřina Veselská
Vám jsou k dispozici od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Technická podpora

Ing. Vojtěch Dědic Vám je
k dispozici od 7 00 do 18 00

Kontaktujte nás
Systém potrubí s dvojitou stěnou z polypropylenu, se schopností odolávat vodě do teploty 60°C. Vyznačuje se novou konstrukcí hrdla a novým tvarem těsnění. Stavby s beztlakovou kombinovanou sanitární technikou a sítě pro dešťovou vodu. Používá se pro běžný domovní odpad a pro odvodnění silnic a dálnic.
Magnacor
  • Dvojité jadro

Odolnost v náročných podmínkách

Systém Magnacor je produkován v průměrech 200-600 mm a jeho vynikající vlastnosti jsou výsledkem použití kopolymeru z blokového polypropylenu. Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody.

Vysoká pevnost a houževnatost, otěruvzdornost

Kanalizační trubky a tvarovky Magnacor jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogennní vnitřní stěnou a vnější vroubkovanou, s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Vysoká mechanická odolnost při záporných teplotách až do -20°C.

Pevnostní třída SN 8

Vzhledem k dvojité stěně mají trubky a tvarovky Magnacor prvotřídní kruhovou tuhost SN 8. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.

Vodotěsnost, plynotěsnost

Kanalizační potrubí Magnacor je vodotěsné - při přetlaku a podtlaku 0,05 MPa, plynotěsné - při přetlaku a podtlaku 0,05 kPa.

Číst více

Snadné napojení a úpravy

Možnost napojení na odpadní systémy s hladkými stěnami. Možnost úprav na díly jakékoliv délky, snadné napojení díky široké nabídce různých tvarovek nejen systému Magnacor. Protože hmotnost trubek je nízká a jejich vnější vrstva je zvlněná, umožňuje to snazší přepravu a spouštění do výkopu než je tomu u jiných kanalizačních systémů. Dochází až k 50% redukci síly potřebné ke spojování potrubí. Snadný transport a méně rizik v oblasti předpisů bezpečnosti práce při montáži na stavbě. Šedobílá barva vnitřní vrstvy je ideální k provádění TV monitoringu - inspekcí.

Vynikající hladkost, vysoká elasticita

Hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňuje jednak vysokou průtokovou rychlost transportovaných médií (zamezení hromadění usazenin v potrubí) a jednak použití menšího sklonu potrubí (zmenšení objemu zemních prací). Velmi dobrý přenos statického zatížení (vysoké náspy konstrukcí komunikací apod.) i dynamického zatížení (např. intenzivní silniční provoz: dálnice, vysokorychlostní komunikace apod.)

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám 
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Naše produkty KG-Systém (PVC)® jsou vyráběny ve třídách SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® pak ve třídě SN 8 (měřením v certifikovaných zkušebnách potvrzeny hodnoty vyšší než SN 10).

Těsnění systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

„Uložení v oblasti spodní vody jen tehdy, pokud je zajištěno, aby nemohlo dojít k přemístění a přesunutí materiálu násypu (např. zabetonování do filtrační vrstvy drobného štěrku)".

„Při pracích v oblasti spodní vody je třeba se zajistit, aby opěrná vrstva uložení byla během realizace stavby bez obsahu vody."

„Zónu potrubí je třeba chránit proti každé předvídatelné změně nosnosti, stability nebo lože, kdy tato změna může být vyvolána: např. působením spodní vody".

V případě pochybností o vhodnosti uložení kanalizačního potrubí nás kontaktujte a my provedeme statický výpočet.

Máme k dispozici protokol zkoušek výrobce těsnících kroužků firmy M.O.L. o „těsnosti při vnějším přetlaku" (ze dne 14.07.2004). Zde byla provedena zkouška proti působení vnějšího tlaku ve výši 0,5 baru (5m vodního sloupce).

Ne. Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

Ne. Není dovoleno potrubí dešťové a splaškové vody uvnitř budovy svádět dohromady. Potrubí se smějí převést do společného potrubí teprve vně budov (pokud možno blízko připojovacího kanálu na hranici pozemku).

Výjimka se stane platnou, pokud se jedná o hraniční zástavbu, pak je přípustné i svedení potrubí dešťové a splaškové vody dohromady uvnitř budovy.

Uložení trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Máte-li jakýkoliv dotaz
nebo zájem o tento systém,
kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Přečtěte si argumenty
proč investovat
do plastového potrubí.

Proč plastové potrubí

Neorientujete se?
Prohlédněte si
porovnání.

Porovnání produktových řad
Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Kliknutím na tlačítko 'Dozvědět se více' zjistíte, jak s těmito údaji nakládáme. Dozvědět se více